Prosjekt: Autosys

Total varighet: 18 mnd

Tjenester: Systemutvikling

Teknologi: j2ee, spring, jsp, jsf, jQuery

Prosess: Scrumbasert

Hovedleverandør: Steria

Statens Vegvesen arbeider med å modernisere dagens førerkort- og motorvognregister. Det sentrale førerkort- og motorvognregisteret (Autosys) ble utviklet tidlig på 1980-tallet, og har siden blitt gradvis videreutviklet. Den teknologiske utviklingen har kommet langt siden Autosys ble etablert. Et løft opp mot dagens gjeldende standarder ble viktig for etaten, og for mange sentrale brukere.

Autosys er blant annet et kilderegister for særavgifter på motorvogner, og det er avgjørende for riktig fastsettelse av avgifter at data fra Autosys er korrekte. Utforming av framtidige motorvognavgifter er også avhengig av at Autosys inneholder tilstrekkelige opplysninger knyttet til kjøretøy og eier. Autosys har ca. 15.000 brukere.

Prosjektet med nytt førerkort- og motorvognregister blir gjennomført for å få et register med utgangspunkt i økt kundefokus og effektivisering. I tillegg er det behov for å få en løsning som tilfredsstiller Statens økonomireglement. Eksisterende funksjonalitet i dagens Autosys skal i stor grad videreføres i den nye løsningen.

Vis alle referanser