Prosjekt: Ruter DPI

Total varighet: Pågående

Tjenester: Scrum-master, systemutvikling

Teknologi: Java, Kafka, Kubernetes, IOT, MQTT, OpenId Connect, AWS, Azure

Prosess: BizDevOps, Scrum

Ruter DPI - Dynamisk og personlig passasjerinformasjon.

Utvikling av backend-tjenester for dynamisk og personlig passasjerinformasjon på Ruters nye digitale plattform (RDP). Ruter RDP er kjernen i fremtiden mobilitetstjenester fra Ruter, og muliggjør morgendagens kollektivløsninger.

Stikkord: sanntidstjenester, kafka, kubernetes, IOT, autentiseringsløsninger.

Antall kollektivreisende i 2017 via Ruter var over 371 millioner.

Vis alle referanser