Min-lege.no

Antall konsulenter: 1

Total varighet: 18 mnd

Tjenester: Systemutvikling

Teknologi: Spring mvc, Spring Security, Ecache, jsp, jQuery, Node.js, AWS, Digital Ocean

Prosess: Scrumbasert

Min-Lege.no er en løsning for legesentere som ønsker å ta imot enkle pasienthenvendelser via nett og SMS. Tjenestene som tilbys er bl.a.:

- timebestilling
- resept-fornyelse
- andre henvendelser
- produksjon av markedsmateriell
- webløsning for legekontoret.

Vis alle referanser