Prosjekt: Watch™ 6.0

Total varighet: 4 år

Tjenester: Systemutvikling

Teknologi: Java, Javascript, SSE, web-workers, AspectJ, jQuery

Prosess: Scrumbasert

WATCH™ framework er et Condition and Performance Monitoring (CPM) verktøy levert av FMC Technologies, Asker.

CPM systemet benytter seg av sensor-verdier, matematiske modeller og simuleringer for å kalkulere seg fram til den tekniske tilstanden til undervanns-produksjonsanlegget. Systemet kvantifiserer integriteten til hver komponent, og anslår tilstanden til en brønn, manifold, og til og med hele undervannsanlegg.

CPM systemet inkluderer et web-basert, brukervennlig, grensesnitt som viser den tekniske tilstanden til hele systemet og har funksjonalitet for å undersøke nærmere detaljene bak ethvert område som måtte gi bekymring.

Vis alle referanser